Egendom inom (och efter) äktenskap

Egendom inom (och efter) äktenskap

Att gifta sig är vad man gör när man är galet kär i varandra. Tyvärr händer det tillräckligt ofta att folk efter ett tag inte längre vill vara gifta med varandra. Skilsmässa brukar inte gå lika smidigt som att ingå ett äktenskap. I många fall bråkar folk om nästan allt som är involverat i en skilsmässa. En av dessa saker är egendom. Vem har rätt till vad om du och din partner separerar?

Flera arrangemang kan göras när ni ingår äktenskapet, vilket har en betydande inverkan på egendomen för dig och din (tidigare) partner under och efter äktenskapet. Du gör klokt i att tänka noga över dessa innan äktenskapet, eftersom de kan få långtgående konsekvenser. Den här bloggen diskuterar olika äktenskapsförmögenhetsregimer och deras konsekvenser för ägande. Det bör noteras att allt som diskuteras i denna blogg gäller på samma sätt för ett registrerat partnerskap.

Varugemenskap

Enligt lagen gäller den lagliga egendomsgemenskapen automatiskt när parterna gifter sig. Detta får till följd att all egendom som ägs av dig och din partner tillhör er gemensamt från och med äktenskapet. Det är dock viktigt här att skilja på äktenskap före och efter 1 januari 2018. Om ni gifte er före 1 januari 2018, en allmän egendomsgemenskap gäller. Det betyder att ALL egendom tillhör er tillsammans. Det spelar ingen roll om du förvärvade det före eller under äktenskapet. Detta är inte annorlunda när det kommer till en gåva eller arv. När du sedan skiljer dig ska all egendom delas. Ni har båda rätt till hälften av fastigheten. Gifte ni er efter 1 januari 2018? Sedan begränsad egendomsgemenskap gäller. Endast den egendom ni förvärvat under äktenskapet tillhör er tillsammans. Fastigheterna från före äktenskapet kvarstår hos den partner som de tillhörde före äktenskapet. Det innebär att du kommer att ha mindre egendom att dela vid skilsmässa.

Äktenskapsvillkor

Vill du och din partner behålla din fastighet intakt? Om så är fallet kan ni ingå äktenskapsförord ​​vid äktenskapet. Detta är helt enkelt ett avtal mellan två makar där överenskommelser görs om bland annat egendom. Man kan skilja på tre olika typer av äktenskapsförord.

Kall utanförskap

Den första möjligheten är kall uteslutning. Det innebär att man i äktenskapsförordet kommer överens om att det inte finns någon samfällighet alls. Delägarna ordnar då att deras inkomster och egendom inte flyter ihop eller inte kvittas på något sätt. När ett kallt utanförskapsäktenskap tar slut, har ex-partnerna lite att dela på. Detta eftersom det inte finns någon gemensam egendom.

Periodisk avräkningsklausul

Dessutom kan äktenskapsförordet innehålla en periodisk uppgörelsesklausul. Det innebär att det finns separata tillgångar, och därmed egendom, men att inkomsten under äktenskapet ska delas årligen. Det innebär att under äktenskapet ska det varje år avtalas om vilka pengar som tjänats in det året och vilka nya föremål som tillhör vem. Vid skilsmässa är det alltså i så fall endast ägodelar och pengar från det året som behöver delas. I praktiken misslyckas dock makar ofta med att göra uppgörelsen årligen under sitt äktenskap. Som ett resultat, vid tidpunkten för skilsmässa, måste alla pengar och saker som köpts eller tas emot under äktenskapet fortfarande delas. Eftersom det i efterhand är svårt att avgöra vilken egendom som erhölls när är detta ofta en diskussionspunkt under skilsmässan. Det är därför viktigt, om en periodisk avräkningsklausul ingår i äktenskapsförordet, att faktiskt genomföra bodelningen årligen.

Slutavräkningsklausul

Slutligen är det möjligt att ta in en slutberäkningsklausul i äktenskapsförordet. Det innebär att, om ni skiljer er, kommer all bosättningsberättigande bosättning att delas som om det funnits en samfällighet. I äktenskapsförordet föreskrivs ofta även vilka fastigheter som faller inom denna förlikning. Det kan till exempel avtalas att viss egendom tillhör en av makarna och inte behöver regleras, eller att endast den egendom som förvärvats vid äktenskapet ska regleras. De fastigheter som omfattas av förlikningsklausulen kommer sedan att halveras vid skilsmässa.

Vill du ha råd om olika typer av äktenskapsförord? Eller behöver du juridisk vägledning om din skilsmässa? Kontakta sedan Law & More. Vår familjeadvokater hjälper dig gärna!

Law & More