Kategorier: Blogg Blogg

Planerar du att sälja ditt företag?

Amsterdam hovrätt

Då är det klokt att begära korrekt råd om uppgifterna i förhållande till ditt företags företagsråd. Genom att göra det kan du undvika ett potentiellt hinder för försäljningsprocessen. I en nyligen avgörande från Amsterdam Court of Appeal beslutade Enterprise Division att den säljande juridiska enheten och dess aktieägare bröt mot sin omsorgsplikt gentemot det sålda företagets arbetsråd. Den säljande juridiska enheten och dess aktieägare lämnade inte i god tid och tillräcklig information till arbetsrådet, de misslyckades med att involvera arbetsrådet i att söka råd för utfärdande av experter och de rådfrågade inte med arbetsrådet i tid och tidigare till begäran om råd. Därför fattades beslutet att sälja företaget inte rimligt. Beslutet och konsekvenserna av beslutet måste upphävas. Detta är en oönskad och onödig situation som kunde ha förhindrats.

2018-01-12

Dela