Planerar du att sälja ditt företag?

Amsterdam Överklagadomstolen

Då är det klokt att begära ordentlig rådgivning om arbetsuppgifterna i förhållande till ditt företags företagsråd. Genom att göra det kan du undvika ett potentiellt hinder för försäljningsprocessen. I ett nyligen utslag av Amsterdam Kammarrätten ansåg Näringslivsenheten att den säljande juridiska personen och dess aktieägare brutit mot sin aktsamhetsplikt gentemot det sålda företagets företagsråd.

Den säljande juridiska personen och dess aktieägare lämnade inte aktuell och tillräcklig information till företagsrådet, de underlät att involvera företagsrådet i att söka råd för utfärdande av uppdrag av experter och de samrådde inte med företagsrådet i tid och tidigare till begäran om råd. Därför fattades inte beslutet att sälja företaget på ett rimligt sätt. Beslutet och konsekvenserna av beslutet måste upphävas. Detta är en oönskad och onödig situation som kunde ha förhindrats.

Law & More