Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter... image

Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter...

Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter enligt lagen om arbetsvillkor

Oavsett vilket arbete du gör är grundprincipen i Nederländerna att alla ska kunna arbeta säkert och hälsosamt. Visionen bakom denna förutsättning är att arbetet inte får leda till fysisk eller psykisk sjukdom och inte alls till döden som ett resultat. Denna princip garanteras i praktiken av lagen om arbetsvillkor. Denna handling syftar därför till att främja goda arbetsförhållanden och förebygga sjukdomar och arbetsoförmåga hos anställda. Är du arbetsgivare? I så fall ligger vården för en hälsosam och säker arbetsmiljö i enlighet med lagen om arbetsvillkor i princip hos dig. Inom ditt företag måste det inte bara finnas tillräcklig kunskap om hälsosamt och säkert arbete, utan även riktlinjerna i arbetsvillkor måste följas för att förhindra onödig fara för anställda. Är du anställd? I så fall förväntas också några saker av dig i samband med en hälsosam och säker arbetsmiljö.

Arbetstagarens skyldigheter

Enligt arbetsvillkorlagen är arbetsgivaren ytterst ansvarig för arbetsförhållandena tillsammans med sin anställd. Som anställd måste du därför bidra till att skapa en hälsosam och säker arbetsplats. Närmare bestämt är du som anställd, med tanke på arbetsvillkorlagen, skyldig att:

  • att använda arbetsutrustningen och farliga ämnen korrekt;
  • att inte ändra och / eller ta bort skyddet på arbetsutrustningen;
  • att använda personlig skyddsutrustning / hjälpmedel som tillhandahålls av arbetsgivaren på rätt sätt och lagra dem på lämplig plats;
  • samarbeta i organiserad information och instruktion;
  • att informera arbetsgivaren om de observerade riskerna för hälsa och säkerhet i företaget;
  • att vid behov hjälpa arbetsgivaren och andra sakkunniga personer (t.ex. förebyggande tjänsteman) i fullgörandet av sina skyldigheter.

Kort sagt, du måste bete dig ansvarsfullt som anställd. Du gör detta genom att använda arbetsförhållandena på ett säkert sätt och genom att utföra ditt arbete på ett säkert sätt så att du inte äventyrar dig själv och andra.

Arbetsgivarens skyldigheter

För att kunna tillhandahålla en hälsosam och säker arbetsmiljö måste du som arbetsgivare föra en policy som syftar till bästa möjliga arbetsförhållanden. Arbetsvillkorlagen ger riktlinjer för denna policy och arbetsvillkor som följer den. Till exempel måste arbetsvillkoren i alla fall bestå av en riskinventering och utvärdering (RI&E). Som arbetsgivare måste du skriftligen ange vilka risker arbetet innebär för dina anställda, hur dessa risker för hälsa och säkerhet hanteras inom ditt företag och vilka risker i form av arbetsolyckor som redan har inträffat. A förebyggande officer hjälper dig att göra en riskinventering och utvärdering och ger råd om en god hälso- och säkerhetspolicy. Varje företag måste utse minst en sådan förebyggande officer. Detta får inte vara någon utanför företaget. Anställer du 25 eller färre anställda? Då kan du agera som förebyggande officer själv.

En av de risker som alla företag som sysselsätter anställda kan möta är frånvaro. Enligt arbetsvillkorlagen måste du som arbetsgivare därför ha en politik för sjukfrånvaro. Hur hanterar du som arbetsgivare frånvaro när det sker inom ditt företag? Du bör registrera svaret på denna fråga på ett tydligt och adekvat sätt. För att minska risken för att en sådan risk realiseras är det dock lämpligt att ha en periodisk arbetshälsoundersökning (PAGO) utförs inom ditt företag. Under en sådan undersökning gör företagsläkaren en inventering av om du upplever hälsoproblem på grund av arbete. Deltagande i sådan forskning är inte obligatoriskt för din anställd, men det kan vara mycket användbart och bidra till en hälsosam och vital krets av anställda.

För att förhindra andra oförutsedda risker måste du dessutom utse en intern beredskapsteam (BHV). En räddningstjänst är utbildad för att säkerställa anställda och kunder i en nödsituation och kommer därför att bidra till ditt företags säkerhet. Du kan själv bestämma vilka och hur många personer du utser till räddningstjänsteman. Detta gäller också det sätt på vilket företags beredskap ska ske. Du måste dock ta hänsyn till storleken på ditt företag.

Övervakning och efterlevnad

Trots tillämpliga lagar och förordningar inträffar fortfarande arbetsolyckor varje år i Nederländerna som lätt kunde ha förhindrats av arbetsgivaren eller arbetstagaren. Enbart existensen av lagen om arbetsvillkor verkar inte alltid vara tillräcklig för att garantera principen att alla måste kunna arbeta säkert och hälsosamt. Det är därför Inspectorate SZW kontrollerar om arbetsgivare, men också om anställda följer reglerna för hälsosamt, säkert och rättvist arbete. Enligt lagen om arbetsvillkor kan inspektionen inleda en utredning när en olycka har inträffat eller när ett företagsråd eller fackförening begär det. Dessutom har inspektionen vidsträckta befogenheter och samarbete i denna utredning är obligatoriskt. Om inspektionen finner ett brott mot lagen om arbetsförhållanden kan avbrytandet av arbetet leda till stora böter eller brott / ekonomiskt brott. För att förhindra sådana omfattande åtgärder rekommenderas det att du som arbetsgivare, men också som arbetstagare, uppfyller alla skyldigheter i arbetsvillkorlagen.

Har du några frågor angående den här bloggen? Kontakta sedan Law & More. Våra advokater är experter inom arbetsrätten och ger dig gärna råd.

Law & More