Invändning eller överklagande av IND:s beslut

Invändning eller överklagande av IND:s beslut

Om du inte håller med IND:s beslut kan du invända eller överklaga det. Detta kan leda till att du får ett positivt beslut om din ansökan.

Invändning

Ett ogynnsamt beslut om din ansökan

IND kommer att fatta beslut om din ansökan i form av ett beslut. Om ett nekande beslut har fattats på din ansökan, vilket innebär att du inte får någon uppehållshandling, kan du göra en invändning. Ansökningarna nedan kan invändas:

  • Visa för kortare vistelse
  • provisoriskt uppehållstillstånd (MVV)
  • Tidsbegränsat ordinarie uppehållstillstånd
  • Permanent reguljärt uppehållstillstånd eller varaktigt bosatt i EU
  • Erkännande som sponsor
  • Begäran om naturalisation (nederländsk nationalitet)

Invändningsproceduren

Om IND avslår din ansökan kommer beslutet att ange om du kan vänta på invändningen i Nederländerna. Om du kan avvakta invändningsförfarandet i Nederländerna kan du boka tid för ett bostadsintyg vid IND-disken. Bostadsintyget kommer att placeras på ditt pass. Det är ett klistermärke som visar att du kan stanna i Nederländerna under ditt ingrepp.

Om beslutet säger att du inte får avvakta ditt invändningsförfarande i Nederländerna måste du lämna Nederländerna. Om du fortfarande vill avvakta invändningen i Nederländerna kan du ansöka om ett förhandsföreläggande hos domstolen.

I anmälan om invändning skriver du varför du invänder mot IND:s beslut. Skicka invändningen och en kopia av beslutet till den postadress som anges i beslutet. Du kan också få invändningen upprättad av våra advokater. I så fall kan vi fungera som din kontakt för IND.

När IND har tagit emot din invändning skickar de ett brev till dig med datum för mottagande och beslutstid för invändningen. Om några handlingar behöver inkluderas eller rättas får du ett brev från IND där det framgår vilka handlingar du fortfarande behöver tillhandahålla.

IND kommer sedan att ta ställning till invändningen. Om invändningen bifalls får du ett positivt beslut om din ansökan. Om din anmälan om invändning förklaras ogrundad avslås din ansökan tills vidare. Om du inte håller med kan du överklaga till domstol.

Invända mot ett positivt beslut om din ansökan

Du kan också invända om din ansökan om uppehållstillstånd har beviljats ​​men du inte håller med om en del av beslutet. Du kan göra en invändning efter att du hämtat ditt uppehållstillstånd från en IND-disk. I det här fallet har du fyra veckor på dig att invända, räknat från det att du fick uppehållshandlingen.

Yrke

Om din invändning förklaras ogrundad kan du överklaga till domstol. Inom fyra veckor efter beslut om din invändning ska du skicka det ifyllda formuläret för framställning/invändning till det centrala registreringsverket (CIV).

IND:s beslut om invändning anger om du kan avvakta överklagandet i Nederländerna. Precis som i invändningssituationen kan du få ett bostadspåskrift om du får vänta på överklagandet i Nederländerna. Om du inte kan avvakta överklagandet i Nederländerna måste du lämna Nederländerna. Du kan ändå ansöka hos domstolen om ett preliminärt föreläggande för att avvakta överklagandet i Nederländerna.

Efter att du fyllt i och skickat in blanketten anger du i överklagandet varför du inte håller med IND:s beslut om din invändning. Du ska lämna in överklagandet inom den tid som domstolen bestämmer. IND kan svara på ditt överklagande med hjälp av ett svaromål. Efter detta kommer en förhandling att äga rum.

I princip kommer domstolen att döma inom sex veckor. Om domaren behöver mer tid kommer han att meddela parterna omgående. Om ditt överklagande bifalls kan domaren besluta att:

  • IND ska pröva invändningen på nytt och IND fattar ett nytt beslut där IND följer domstolsbeslutet
  • De rättsliga konsekvenserna av IND:s beslut kvarstår
  • Domarens eget beslut

Men att få rätt av domstolen betyder inte att du får säkerhet om uppehållstillståndet. Ofta kommer IND att fatta ett nytt beslut med hänsyn till domstolens beslut. Detta beslut kan dock fortfarande leda till ett beslut där du nekas uppehållstillstånd.

Våra jurister är specialiserade på immigrationsrätt och kan hjälpa dig med invändningen eller överklagandet. Vi hjälper dig gärna i denna process. Du kan också kontakta Law & More för andra frågor. 

Law & More