Meddelande om standardexempel

Meddelande om standardexempel

Vad är ett standardmeddelande?

Tyvärr händer det tillräckligt ofta att en avtalspart inte fullgör sina skyldigheter, eller underlåter att göra det i tid eller korrekt. A meddelande om försummelse ger denna part ytterligare en möjlighet att (på vederbörligt sätt) följa inom rimlig tid. Efter utgången av den skäliga frist – som nämns i brevet – är gäldenären inne standard. Försummelse krävs för att exempelvis kunna lösa avtalet eller kräva skadestånd. Beroende på omständigheterna kan det hända att försummelse inte krävs. Som exempel kan nämnas situationer där prestation är permanent omöjlig, till exempel en fotograf som inte dyker upp på bröllopet.

Standard utan förvarning?

I vissa situationer inträffar betalningsförsummelse utan varsel, till exempel om en ödesdiger tidsfrist har fastställts för att fullgöra förpliktelser.

Exempel på formell underrättelse

Du kan använda exempelbrevet nedan för att förklara din avtalspart i försumlighet. Men varje situation är olika; du måste därför fylla i brevet själv och är ytterst ansvarig för dess innehåll. Kom ihåg att skicka brevet med rekommenderat brev och förvara alla nödvändiga bevis (kopia, bevis på postning etc.).

[Stad/by där du skriver brevet], [datum]

Ämne: Meddelande om standard

Dear Sir / Madam,

Jag ingick [ett/bifogat] avtal med dig den [datum] [fakturanummer kan läggas till inom parentes vid behov]. [Du/företagets namn] följde inte avtalet.

Avtalet förpliktar [du/namn företag] att [förklara de skyldigheter parten har underlåtit att uppfylla. Gör detta lite uttömmande men gå inte in för mycket i detalj].

Jag förklarar härmed att du är försummelse och erbjuder dig ytterligare en chans att (på rätt sätt) följa inom 14 (fjorton) arbetsdagar från datumet [beroende på omständigheterna kan du justera perioden; lagen kräver en skälig tid]. Efter utgången av den angivna perioden börjar försummelsen och jag kommer att tvingas vidta rättsliga åtgärder. Jag kommer då även att kräva lagstadgad ränta och eventuella utomrättsliga inkassokostnader och skadestånd.

Vänliga hälsningar,

[Ditt namn och din signatur]

[Se till att din adress finns med på brevet].

Letar du efter mer än ett exempel på ett formellt meddelande?

Du bör veta att ovanstående formella meddelande är enkelt och inte lämpar sig för alla situationer. Vill du ha hjälp med att skriva ett meddelande om försummelse eller bli helt befriad från denna uppgift? Vill du veta om och från när du kan kräva lagstadgad ränta och skadestånd? Behöver du ett förtydligande om huruvida det är nödvändigt att skicka ett meddelande om försummelse, eller tvivlar du på om försummelsen krävs i din situation? Tveka då inte och kontakta Law & More. Våra jurister är experter på kontrakt lag och hjälper dig gärna med alla dina frågor och funderingar.  

Exempel på standardbrev

Law & More