Inte alla organisationer utför sina aktiviteter med integritet ...

House for Whistleblowers Act

Inte varje organisation utför sina aktiviteter med integritet. Många är dock rädda för att lämna larmet, nu har erfarenheten upprepade gånger visat att visselpipa inte alltid var tillräckligt skyddad. Lagen för whistleblowers lagen, som trädde i kraft i juli 2016, var tänkt att ändra detta och fastställer regler för rapportering av felaktigheter i organisationer med mer än 50 anställda. I princip bygger lagen kring arbetsgivaren och arbetstagaren. På ett annat sätt än vad som är fallet i arbetsrätten tolkas dessa villkor i stort sett mot bakgrund av lagen. Därför är även frilansaren underlagt dessa regler.

22-02-2017

Law & More