Den holländska räkningen har lagts ut på internet

Holländsk räkning

I en ny holländsk proposition som har placerats på internet för samråd idag har den nederländska ministeren Blok (säkerhet och rättvisa) uttryckt önskan att avsluta anonymiteten hos innehavare av innehavare av aktier. Det är snart möjligt att identifiera dessa aktieägare på grundval av deras värdepapperskonto. Aktierna kan då endast handlas genom användning av ett värdepapperskonto som innehas av en mellanhand. På detta sätt kan personer som är involverade i exempelvis penningtvätt eller finansiering av terrorism lättare spåras. Med detta lagförslag följer den nederländska regeringen FATF: s rekommendationer.

14-04-2017

Law & More