I Nederländerna läggs stor vikt vid arbetarnas rätt att strejka ...

I Nederländerna läggs stor vikt på arbetarnas rätt att strejka. Holländska arbetsgivare måste tolerera strejker, inklusive de negativa konsekvenserna detta kan få för dem, så länge ”spelreglerna” är uppfyllda. För att säkerställa att anställda inte blir avskräckta från användningen av denna rätt beslutade den nederländska överklagandenämnden att en strejka inte borde påverka höjden av arbetslöshetsersättningen. Detta innebär att en anställds dagslön, på grundval av vilken arbetslöshetsersättningen beräknas, inte längre ska påverkas av en strejk.

11-04-2017

Dela