Juridiska förfaranden är avsedda att hitta en lösning på ett problem ...

Rättsliga förfaranden är avsedda att hitta en lösning på ett problem, men uppnår ofta det motsatta. Enligt en forskning från det nederländska forskningsinstitutet HiiL löses juridiska problem mindre och mindre, eftersom den traditionella processmodellen (den så kallade turneringsmodellen) istället orsakar en uppdelning mellan parterna. Som ett resultat förespråkar det nederländska domstolsrådet införandet av experimentella bestämmelser, som ger domare möjlighet att föra domstolsförfaranden på andra sätt.

22-05-2017

Dela