Kunskapsmigrantbild

Kunskapsmigrant

Vill du att en högutbildad utländsk anställd kommer till Nederländerna för att arbeta för ditt företag? Det är möjligt! I den här bloggen kan du läsa om under vilka förutsättningar en högutbildad migrant kan arbeta i Nederländerna.

Kunskapsmigranter med fri tillgång

Det bör noteras att kunskapsmigranter från vissa länder inte behöver ha visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Detta gäller alla länder som ingår i Europeiska unionen, Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein. Om du tänker ta över kvalificerade migranter från något av dessa länder behöver den högutbildade migranten bara ett giltigt pass eller identitetskort.

Kunskapsmigranter från utanför Europa

Om du vill föra över en högutbildad migrant som inte kommer från något av de länder som nämns i föregående stycke, gäller strängare regler. De kommer att behöva ett visum och ett uppehållstillstånd. Som arbetsgivare är du ansvarig för att begära in dessa handlingar från Immigrations- och Naturaliseringsverket (IND). Dessutom ska arbetsgivaren erkännas som sponsor av IND. Innan du tillåter högutbildade migranter att komma till Nederländerna måste du ansöka om detta erkännande som sponsor. Du som företag måste uppfylla flera villkor för att erhålla denna status, inklusive en tillräcklig garanti för kontinuiteten och solvensen i organisationen, betalning av ansökningsavgiften och tillförlitligheten för organisationen, styrelseledamöterna och andra inblandade (juridiska) personer . Även efter att ditt företag har erkänts som sponsor finns det flera skyldigheter du ska uppfylla, nämligen förvaltningsplikten, informationsplikten och omsorgsplikten.

Löner till kunskapsmigranter

För dig som arbetsgivare är det också relevant att lönenivån för kunskapsinvandrare har bestämts i viss mån. Ingen skillnad görs mellan högutbildade migranter med fri tillgång och högutbildade migranter utanför Europa. Den fastställda lönen kan skilja sig åt per individ, beroende på kunskapsmigrantens ålder och om det specifika fallet berättigar till ett reducerat lönekriterium. De faktiska beloppen finns på IND:s webbplats. Hur som helst ska den högutbildade migrantens inkomst vara minst lika med det schablonbelopp som gäller för den högutbildade migranten. 

Europeiska blåkort

Att få en högutbildad migrant att komma över baserat på det europeiska blå kortet är också möjligt. För detta gäller andra förutsättningar än de som diskuterats ovan. EU Blue Card är ett kombinerat uppehålls- och arbetstillstånd med en giltighetstid på 4 år. Den är avsedd för högutbildade arbetare med nationalitet utanför EU, EES eller Schweiz. Till skillnad från det uppehållstillstånd som nämnts ovan krävs inte att arbetsgivaren är en erkänd referent vid ansökan om EU-blåkort. Det finns dock ett antal andra villkor som måste uppfyllas innan det blåa kortet beviljas. Den anställde ska bland annat ha ingått ett anställningsavtal på minst 12 månader, och den anställde ska ha genomgått minst ett 3-årigt kandidatprogram i högre utbildning. Vid ett EU-blåkort finns det dessutom även en lönetröskel som måste uppfyllas. Detta skiljer sig dock från det kriterium som beskrivs i föregående stycke.

När du anställer en högutbildad migrant kan du trassla in dig i en labyrint av regler. Funderar du på att ta med en högutbildad migrant till Nederländerna? Tveka då inte att kontakta Law & More. Våra jurister är specialiserade på immigrationsrätt och guidar dig gärna genom de steg som ska vidtas. 

Law & More