Ändring av den nederländska konstitutionen: sekretesskänslig telekommunikation bättre skyddad i framtiden

Den 12 juli 2017 godkände den nederländska senaten enhälligt förslaget från inrikesminister och kungarikförbindelser Plasterk för att inom en snar framtid bättre skydda e-posten och annan sekretesskänslig telekommunikation. Enligt artikel 13 i den nederländska konstitutionen är sekretess för telefonsamtal och telegrafkommunikation okränkbar. Med tanke på den senaste tidens överväldigande utvecklingen inom sektorn för telekommunikation behöver artikel 2 punkt 13 en uppdatering. Förslaget till den nya texten är som följer: ”Alla har rätt att respektera hemligheten med sin korrespondens och telekommunikation”. Förfarandet för att ändra artikel 2 i den nederländska konstitutionen har inletts.

2017-07-12

Dela