Ändring av den holländska konstitutionen

Integritetskänslig telekommunikation bättre skyddad i framtiden

Den 12 juli 2017 godkände den nederländska senaten enhälligt förslaget från inrikesminister och kungarikets förbindelser Plasterk att inom en snar framtid bättre skydda integriteten för e-post och annan integritetskänslig telekommunikation. I artikel 13 i den nederländska konstitutionen anges att sekretess för telefonsamtal och telegrafkommunikation är okränkbart. Med tanke på den senaste överväldigande utvecklingen inom telekommunikationssektorn behöver dock artikel 2, punkt 13, uppdateras.

Nederländska konstitutionen

Förslaget till den nya texten är som följer: ”alla har rätt att respektera sekretess för sin korrespondens och telekommunikation”. Förfarandet för att ändra artikel 13 i den nederländska konstitutionen har inletts.

Law & More