Nederländerna: någon har fått ett pass utan...

För första gången i Nederländerna har någon fått ett pass utan en könsbeteckning. Fru Zeegers känner sig inte som en man och känner sig inte som en kvinna. Tidigare i år beslutade domstolen i Limburg att kön inte är en fråga om sexuella egenskaper utan könsidentitet. Därför är Zeegers den första personen som får ett neutralt "X" i sitt pass. Detta "X" ersätter "V" som tidigare angav hennes kön.

Fru Zeegers startade sin kamp för ett könsneutralt pass för tio år sedan:

”Uttalandet” kvinnlig ”kändes inte rätt. Det är laglig förvrängd verklighet som inte är rätt när man tittar på den naturliga verkligheten. Naturen har satt mig på jorden neutral.

Att Zeegers fick ett "X" på passet betyder inte att alla kan få ett "X". Alla som inte vill ha en 'M' eller en 'V' på passet kommer att behöva verkställa detta individuellt vid domstolen.

https://nos.nl/artikel/2255409-geen-m-of-v-maar-x-eerste-genderneutrale-paspoort-uitgereikt.html

Law & More