Uthyrning av hyresfastigheten

Uthyrning av hyresfastigheten

Utkast är ett drastiskt förfarande för både hyresgästen och hyresvärden. När allt kommer omkring tvingas hyresgästerna att lämna den hyrda fastigheten med alla sina tillhörigheter, med alla dess vidsträckta konsekvenser. Hyresvärden får därför inte helt enkelt fortsätta med utvisning om hyresgästen inte uppfyller sina skyldigheter enligt hyreskontraktet. Även om utkastning inte uttryckligen regleras av lag, gäller strikta regler för detta förfarande.

För att kunna fortsätta med utvisning måste hyresvärden få ett utvisningsbeslut från domstolen. Detta domstolsbeslut innefattar tillstånd att få hysa ut den hyrda fastigheten på ett datum som domstolen bestämmer. Om hyresgästen inte håller med om avskjutningsbeslutet kan hyresgästen överklaga detta domstolsbeslut. Att överklaga stänger vanligtvis in verkan av domstolsbeslutet och därmed utvisningen tills överklagandenämnden har beslutat om detta. Men om avskjutningsbeslutet har förklarats verkställbart av domstolen kommer hyresgästens överklagande inte att leda till avstängning och hyresvärden kan fortsätta med utvisningen. Denna händelse utgör en risk för hyresvärden om överklagandenämnden beslutar på annat sätt om utvisning.

Uthyrning av hyresfastigheten

Innan domstolen beviljar utvisning måste hyresvärden ha sagt upp hyreskontraktet. Hyresvärden kan säga upp med följande metoder:

Upplösning

För denna uppsägningsmetod måste hyresgästen ha en brist på att uppfylla sina skyldigheter från det aktuella hyresavtalet, med andra ord fallissemang. Detta är fallet om hyresgästen till exempel skapar en efterskott på hyran eller orsakar olaglig olägenhet. Hyresgästens brist måste vara tillräcklig för att upplösningen av hyresavtalet är berättigad. Om den hyrda fastigheten avser ett bostadsområde eller ett medelstort affärsområde kommer hyresgästen att få skydd i den meningen att upplösningen endast kan ske genom domstolsförfarandet.

Avbeställning

Detta är ett annat sätt att säga upp. Kraven som hyresvärden måste uppfylla i detta sammanhang beror på typen av hyrd fastighet. Om den hyrda fastigheten avser ett bostadsområde eller ett medelstort affärsområde, har hyresgästen nytta av skyddet i den meningen att avbokningen endast sker på ett antal uttömmande skäl som avses i artikel 7: 274 och 7: 296 i Nederländska civillagen. En av skälen som kan åberopas i båda fallen är till exempel brådskande personlig användning av den hyrda fastigheten. Dessutom måste olika formaliteter, såsom tidsfrister, följas av hyresvärden.

Är det hyrda utrymmet annat än bostadsyta eller medelstor affärsutrymme, nämligen ett 230a affärsutrymme? I så fall åtnjuter hyresgästen inte hyreskydd enligt ovan och hyresvärden kan genomföra hyresavtalets upphörande relativt snabbt och enkelt. Detta gäller dock inte på något sätt för utkastning. När allt kommer omkring har en hyresgäst i ett så kallat affärsområde 230a rätt till utkastningsskydd enligt artikel 230a i den nederländska civillagen i den meningen att hyresgästen kan begära att förlängningsperioden förlängs med högst ett år inom två månader efter det skriftliga meddelandet om utvisning. En sådan begäran kan också göras till hyresgästen som redan har lämnat eller lämnat det hyrda utrymmet. Om hyresgästen har lämnat in en begäran om förlängning av utrymningsperioden kommer bedömningen av denna begäran att göras med en intressebalans. Domstolen kommer att bevilja denna begäran om hyresgästens intressen allvarligt skadas av utkastning och måste uppväga hyresvärden för att använda hyresfastigheten. Om domstolen avvisar begäran är hyresgästen ingen överklagande eller kassering mot detta beslut. Detta skiljer sig bara om domstolen felaktigt har tillämpat eller inte har tillämpat artikel 230a i den nederländska civillagen.

Om hyresvärden korrekt har genomfört alla nödvändiga steg i förfarandet för utvisning och domstolen ger hans tillåtelse att avlägsna den hyrda fastigheten, betyder detta inte att hyresvärden kan fortsätta med utkastning själv. Om han gör det kommer hyresvärden ofta att agera olagligt gentemot hyresgästen så att hyresgästen kan kräva ersättning i så fall. Domstolens tillåtelse innebär bara att hyresvärden får hyresfastigheterna kastas ut. Detta innebär att hyresvärden måste anställa en fogd för utvisning. Fogden kommer också att betjäna hyresgästen för att få utkastet, vilket ger hyresgästen en sista chans att lämna hyresfastigheten själv. Om hyresgästen inte gör detta, kommer kostnaderna för faktiskt utkastning att bäras av hyresgästen.

Har du frågor om eller behöver du juridisk hjälp i utvisningsproceduren? Vänligen kontakta Law & More. Våra advokater är experter inom hyresrätten och ger dig gärna råd och / eller hjälp i utvisningsproceduren.

Law & More