Europeiska kommissionen vill att mellanhänder ska informera...

Europeiska kommissionen vill att mellanhänder ska informera dem om konstruktioner för skatteundvikande de skapar för sina kunder.

Länder tappar ofta skatteintäkter på grund av mestadels transnationella skattekonstruktioner som skatterådgivare, revisorer, banker och advokater (mellanhänder) skapar för sina kunder. För att öka transparensen och möjliggöra att skattemyndigheterna tar ut dessa skatter, föreslår Europeiska kommissionen att dessa mellanhänder från och med den 1 januari 2019 är skyldiga att tillhandahålla information om dessa konstruktioner innan de implementeras av sina kunder. De dokument som ska tillhandahållas kommer att göras tillgängliga för skattemyndigheterna i en EU-databas.

Reglerna är omfattande

De gäller för alla mellanhänder, alla byggnader och alla länder. Förmedlare som inte följer upp dessa nya regler kommer att sanktioneras. Förslaget kommer att erbjudas för godkännande för Europaparlamentet och rådet.

Law & More