Europeiska kommissionen vill att mellanhänder ska informera dem om konstruktioner ...

Europeiska kommissionen vill att mellanhänder ska informera dem om konstruktioner för skatteundvikande de skapar för sina kunder.

Länder förlorar ofta skatteintäkter på grund av främst transnationella skattekonstruktioner som skatterådgivare, revisorer, banker och advokater (mellanhänder) skapar för sina kunder. För att öka insynen och möjliggöra att skattemyndigheternas utbetalning av dessa skatter föreslår Europeiska kommissionen att från och med den 1 januari 2019 kommer dessa mellanhänder att vara skyldiga att lämna information om dessa konstruktioner innan de implementeras av sina kunder. De dokument som ska tillhandahållas kommer att göras tillgängliga för skattemyndigheterna i en EU-databas. Reglerna är omfattande: de gäller alla mellanhänder, alla konstruktioner och alla länder. Förmedlare som inte följer upp dessa nya regler kommer att sanktioneras. Förslaget kommer att erbjudas för godkännande för Europaparlamentet och rådet.

2017-06-22

Dela