Holländsk invandringslag

Holländsk invandringslag

Uppehållstillstånd och naturalisering

Beskrivning

Utlänningar kommer till Nederländerna med ett specifikt syfte. De vill bo med sin familj, eller till exempel komma hit för att arbeta eller studera. Orsaken till deras vistelse kallas syftet med vistelsen. Ett uppehållstillstånd kan beviljas av Immigration and Naturalization Service (nedan kallat IND) för antingen en tillfällig eller icke-tillfällig vistelse syfte. Efter 5 års oavbruten uppehåll i Nederländerna är det möjligt att begära uppehållstillstånd under en obestämd tid. Genom naturalisering kan en utlänning bli en nederländsk medborgare. För att kunna ansöka om uppehållstillstånd eller naturalisering måste utlänningen uppfylla flera olika villkor. Den här artikeln kommer att ge dig grundläggande information om olika typer av uppehållstillstånd, villkoren som måste uppfyllas för att kunna få ett uppehållstillstånd och villkoren som måste uppfyllas för att bli en nederländsk medborgare genom naturalisering.

Uppehållstillstånd för ett tillfälligt syfte

Med ett uppehållstillstånd för ett tillfälligt syfte kan du bo i Nederländerna under en begränsad period. Vissa uppehållstillstånd för ett tillfälligt syfte kan inte förlängas. I så fall kan du inte ansöka om permanent uppehållstillstånd och för den nederländska nationaliteten.

Följande syften med vistelsen är tillfälliga:

 • Au pair
 • Tjänsteleverantör över gränserna
 • utbyte
 • Intra Corporate Transferees (direktiv 2014/66 / EG)
 • Medicinsk vård
 • Orienteringsår för högutbildade personer
 • Säsongsarbete
 • Bo hos en familjemedlem, om den familjemedlem du bor hos är här för en tillfällig vistelse eller familjemedlemmen har ett tillfälligt uppehållstillstånd för asyl
 • Läsa på
 • Tillfälligt uppehållstillstånd för asyl
 • Tillfälliga humanitära syften
 • Praktikant för studie- eller anställningsändamål

Uppehållstillstånd för ett icke tillfälligt syfte

Med ett uppehållstillstånd för ett icke tillfälligt syfte kan du bo i Nederländerna under obegränsad tid. Men du måste alltid uppfylla villkoren för ditt uppehållstillstånd.

Följande syften med vistelsen är icke-tillfälliga:

 • Adopterat barn, om familjemedlemmen du bor hos är en holländare, EU / EES eller schweizisk medborgare. Eller om denna familjemedlem har ett uppehållstillstånd för ett icke tillfälligt vistelsessyfte
 • EG långvarig bosatt
 • Utländsk investerare (rika utländska medborgare)
 • Mycket skicklig migrant
 • Innehavare av ett europeiskt blått kort
 • Icke-tillfälliga humanitära syften
 • Betald anställning som icke-privilegierad militär personal eller icke-privilegierad civilpersonal
 • Betald anställning
 • Permanent vistelse
 • Vetenskaplig forskning baserad på direktiv 2005/71 / EG
 • Bo med en familjemedlem, om den familjemedlem du bor hos är en holländare, EU / EES eller schweizisk medborgare. Eller om denna familjemedlem har ett uppehållstillstånd för ett icke tillfälligt vistelsessyfte
 • Arbeta på egenföretagare

Uppehållstillstånd under obestämd tid (permanent)

Efter 5 års oavbruten vistelse i Nederländerna är det möjligt att begära uppehållstillstånd på obestämd tid (permanent). Om en sökande uppfyller alla EU-krav kommer en inskription "EG långvarig bosatt" att sättas på hans eller hennes uppehållstillstånd. Om EU: s krav inte uppfylls kommer en sökande att testas på överensstämmelse med de nationella grunderna för ansökan om ett obestämd uppehållstillstånd. Om den sökande fortfarande inte är berättigad enligt de nationella kraven kommer det att bedömas om det nuvarande nederländska arbetstillståndet kan förlängas.

För att ansöka om permanent uppehållstillstånd måste en sökande uppfylla följande allmänna villkor:

 • Ett giltigt pass
 • En sjukförsäkring
 • Avsaknad av straffregister
 • Minst 5 års laglig vistelse i Nederländerna med det nederländska uppehållstillståndet för permanent syfte. Nederländska permanenta uppehållstillstånd inkluderar uppehållstillstånd för arbete, familjebildning och familjeåterförening. Studie- eller flyktinguppehållstillstånd betraktas som tillfälligt uppehållstillstånd. IND ser på de fem åren omedelbart innan du lämnade in ansökan. Endast åren från det ögonblick då du fyllt åtta år räknas in i ansökan om permanent uppehållstillstånd
 • Den 5-åriga vistelsen i Nederländerna måste vara oavbruten. Detta innebär att du inte har stannat utanför Nederländerna under de fem åren i 5 eller flera månader i rad, eller 6 år i rad i fyra månader i rad
 • Tillräckligt ekonomiskt medel för den sökande: de kommer att bedömas av IND i 5 år. Efter tio år med kontinuerligt boende i Nederländerna upphör IND att kontrollera ekonomiska medel
 • Du är registrerad i den kommunala personliga databasen (BRP) på din hemort (kommun). Du behöver inte visa detta. IND kontrollerar om du uppfyller detta villkor
 • Dessutom måste en utlänning framgångsrikt klara en examen om medborgerlig integration. Denna tentamen riktar sig till bedömningen av nederländska språkkunskaper och kunskaper om den nederländska kulturen. Vissa kategorier av utlänningar är undantagna från denna tentamen (till exempel EU-medborgare).

Beroende på situationen finns det vissa speciella villkor som kan skilja sig från allmänna villkor. Sådana situationer inkluderar:

 • familjeåterförening
 • familjbildning
 • arbete
 • studera
 • medicinsk behandling

Det permanenta uppehållstillståndet beviljas i 5 år. Efter 5 år kan den förnyas automatiskt av IND med den sökande begäran. Fall av uppsägning av det obestämda uppehållstillståndet inkluderar bedrägeri, brott mot nationell ordning eller hot för nationell säkerhet.

naturalisation

Om en utlänning vill bli nederländsk medborgare genom naturalisering måste en ansökan lämnas in till den kommun där personen är registrerad.

Följande villkor måste vara uppfyllda:

 • Personen är 18 år eller äldre;
 • Och har bott oavbrutet i Nederländerna i minst 5 år med giltigt uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet har alltid förlängts i tid. Uppehållstillståndet måste vara giltigt under förfarandet. Om den sökande har nationalitet i ett EU / EES-land eller Schweiz, behövs inte ett uppehållstillstånd. Det finns några undantag från femårsregeln;
 • Omedelbart före ansökan om naturalisering måste den sökande ha ett giltigt uppehållstillstånd. Detta är ett permanent uppehållstillstånd eller ett tillfälligt uppehållstillstånd med en icke-tillfällig vistelse syfte. Uppehållstillståndet är fortfarande giltigt vid naturaliseringsceremonin.
 • Den sökande är tillräckligt integrerad. Det betyder att han eller hon kan läsa, skriva, tala och förstå holländska. Sökanden visar detta med civilintegrationsdiploma;
 • Under de fyra föregående åren har sökanden inte fått fängelse, utbildning eller samhällstjänstbeslut eller betalat eller tvingats betala en stor böter varken i Nederländerna eller utomlands. Det får inte heller finnas pågående straffrättsliga förfaranden. När det gäller ett stort böter är detta ett belopp på 4 euro eller mer. Under de senaste fyra åren kan den sökande inte ha erhållit flera böter på 810 euro eller mer, med ett totalt belopp på 4 405 euro eller mer;
 • Den sökande måste avstå från sin nuvarande nationalitet. Det finns några undantag från denna regel;
 • Solidaritetsförklaringen måste tas.

Kontakta oss

Har du frågor angående invandringsrätten? Vänligen kontakta mr. Tom Meevis, advokat på Law & More via tom.meevis@lawandmore.nl, eller mr. Maxim Hodak, advokat på Law & More via maxim.hodak@lawandmore.nl, eller ring +31 40-3690680.

Law & More