Det holländska programmet för högt kvalificerade migranter 2018 - bild

Det holländska högt kvalificerade migrantprogrammet 2018

Den nederländska arbetsmarknaden blir mer och mer internationell. Antalet internationella anställda inom holländska organisationer och företag växer. För människor utanför EU är det möjligt att komma till Nederländerna som en mycket skicklig migrant. Men vad är en mycket skicklig migrant? En mycket skicklig migrant är en högutbildad utlänning med nationalitet i ett land utanför EU och Schweiz som vill komma in i Nederländerna för att bidra till vår kunskapsbaserade ekonomi.

Vilka är villkoren för att anställa en mycket skicklig migrant?

Om en arbetsgivare vill ta med en mycket skicklig migrant till Nederländerna, måste arbetsgivaren vara en erkänd referent. För att bli en erkänd referent måste arbetsgivaren lämna in en begäran till Immigrations- och Naturalization Service (IND). Därefter beslutar IND om arbetsgivaren ska kvalificeras som erkänd referent eller inte. Erkännandet som referent innebär att verksamheten betraktas som en pålitlig partner av IND. Erkännande har olika fördelar:

  • Arbetsgivaren kan använda ett påskyndat tillträdesförfarande för den högutbildade migranten. Istället för tre till fem månader siktar IND att fatta ett beslut om begäran inom två veckor. Om ett tillstånd behövs för bostad och anställning är det sju veckor.
  • Arbetsgivaren kommer att behöva skicka mindre bevisbevis till IND. I många fall är ett individuellt uttalande tillräckligt. Där uppger arbetsgivaren att den utländska arbetstagaren uppfyller alla villkor för tillträde och vistelse i Nederländerna.
  • Arbetsgivaren har en fast kontaktpunkt vid IND.
  • Utöver villkoret att arbetsgivaren måste erkännas som referent av IND finns det också en minimilön för arbetsgivaren. Detta gäller ett lägsta lönebelopp som den nederländska arbetsgivaren måste betala till den icke-europeiska arbetstagaren.

Årligen ändras dessa minimilöner med ett giltigt datum den 1 januari av socialministeriet och sysselsättningsministeriet baserat på de senaste indexsiffrorna för lönen enligt det kollektiva arbetsavtalet, publicerat av Centralstatistikbyrån. Den rättsliga grunden för denna årliga ändring är artikel 1d punkt 4 i Aliens Employment Act Implementation Decret.

Från och med den 1 januari 2018 finns det nya minimilönevillkor som arbetsgivare måste uppfylla för att kunna använda systemet med högt kvalificerade migranter. Baserat på informationen från Centralstatistikbyrån ökas beloppen med 1.85% jämfört med året 2017.

Law & More