skilsmässa med barn bild

Skilsmässa med barn

När du blir skild förändras mycket i din familj. Om du har barn blir effekten av en skilsmässa mycket stor för dem också. I synnerhet yngre barn kan ha svårt när deras föräldrar skiljs. I alla fall är det viktigt att barnens stabila hemmiljö skadas så lite som möjligt. Det är viktigt och till och med en laglig skyldighet att göra avtal med barnen om familjelivet efter skilsmässan. I vilken utsträckning detta kan göras tillsammans med barnen beror naturligtvis på barnens ålder. Skilsmässa är också en känslomässig process för barn. Barn är ofta lojala mot båda föräldrarna och kommer ofta inte att uttrycka sina sanna känslor under en skilsmässa. Därför förtjänar också de särskild uppmärksamhet.

För små barn kommer det först inte att vara helt klart vad en skilsmässa kommer att betyda för dem. Det är dock viktigt att barnen vet var de står och att de kan ge sin åsikt om sin livssituation efter skilsmässan. Naturligtvis är det föräldrarna som slutligen måste fatta ett beslut.

Föräldraplan

Föräldrar som skiljer sig är ofta skyldiga enligt lag att utarbeta en föräldraplan. Det är i alla fall obligatoriskt för föräldrar som är gifta eller i ett registrerat partnerskap (med eller utan gemensam vårdnad) och för samlevande föräldrar med gemensam vårdnad. En föräldrarsplan är ett dokument där föräldrar registrerar avtal om utövandet av föräldraskapet.

I vilket fall som helst måste föräldresplanen innehålla avtal om:

  • hur du involverade barnen i att utarbeta föräldrplanen;
  • hur du delar upp vård och uppväxt (vårdreglering) eller hur du hanterar barnen (tillträdesreglering);
  • hur och hur ofta du ger varandra information om ditt barn;
  • hur man tillsammans fattar beslut om viktiga ämnen, till exempel skolval;
  • kostnaderna för vård och uppfostran (barnstöd).

Dessutom kan föräldrar också välja att inkludera andra möten i föräldrarplanen. Till exempel vad du som föräldrar tycker är viktigt i uppfostran, vissa regler (läggdags, läxor) eller syn på straff. Avtal om kontakt med båda familjerna kan också inkluderas i föräldrarplanen.

Skötselreglering eller kontaktordning

En del av föräldrplanen är vårdförordningen eller kontaktförordningen. Föräldrar som har gemensam föräldramyndighet kan komma överens om ett vårdarrangemang. Dessa regler innehåller avtal om hur föräldrar delar upp vård- och uppfostringsuppgifterna. Om bara en förälder har föräldramyndighet kallas detta ett kontaktarrangemang. Detta innebär att den förälder som inte har föräldramyndighet kan fortsätta att se barnet, men att föräldern inte är ansvarig för vård och uppväxt av barnet.

Utarbeta en föräldresplan

I praktiken händer det ofta att föräldrar inte kan göra avtal om barnen tillsammans och sedan registrera dessa i en föräldrplan. Om du inte kan träffa avtal med din expartner om föräldraskap efter skilsmässan kan du ringa in hjälp av våra erfarna advokater eller medlare. Vi hjälper dig gärna med att ge råd och utarbeta en föräldrarplan.

Justera föräldrarplanen

Det är vanligt att föräldresplanen måste justeras efter ett antal år. När allt kommer omkring utvecklas barn ständigt och situationerna i samband med dem kan förändras. Tänk till exempel på situationen att en av föräldrarna blir arbetslösa, flyttar hem osv. Det kan därför vara klokt att på förhand komma överens om att föräldrarplanen, till exempel, kommer att ses över vartannat år och justeras vid behov.

Underhåll

Har du barn med din partner och bryter du upp? Då återstår din underhållsskyldighet att ta hand om dina barn. Det spelar ingen roll om du var gift eller bodde uteslutande med din ex-partner. Varje förälder har också skyldigheten att ta hand om sina barn ekonomiskt. Om barnen bor mer med din ex-partner måste du bidra till underhållet av barnen. Du har en underhållsskyldighet. Skyldigheten att stödja barn kallas barnstöd. Barnunderhåll fortsätter tills barnen är 21 år.

Minsta belopp för barnstöd

Minsta belopp för barnstöd är 25 euro per barn per månad. Detta belopp kan endast tillämpas om gäldenären har en minimiinkomst.

Maximalt barnstöd

Det finns inget maxbelopp för barnstöd. Detta beror på båda föräldrarnas inkomster och barnets behov. Underhållet kommer aldrig att vara högre än detta behov.

Indexering barnunderhåll

Mängden barnstöd ökar varje år. Justitieministeren bestämmer varje år med vilken procentsats barnstödet ökar. I praktiken kallas detta indexering av underhåll. Indexering är obligatorisk. Den som betalar underhåll måste tillämpa denna indexering varje år i januari. Om detta inte görs kan den förälder som har rätt till underhåll kräva skillnaden. Är du föräldern som får underrättelse och din ex-partner vägrar att indexera underhållsbeloppet? Kontakta våra erfarna familjerätt advokater. De kan hjälpa dig att göra anspråk på försenad indexering. Detta kan göras för upp till fem år sedan.

Vårdrabatt

Om du inte är den vårdande föräldern, men har ett besök som innebär att barnen är med dig regelbundet, är du berättigad till vårdrabatt. Denna rabatt kommer att dras av från betalningsbarnet. Beloppet för denna rabatt beror på besöksarrangemanget och ligger mellan 15 och 35 procent. Ju mer kontakt du har med ditt barn, desto lägre blir underhållsbeloppet som ska betalas. Detta beror på att du har mer kostnader om barnen är med dig ofta.

Barn över 18 år

Underhållsskyldigheten för dina barn varar tills de fyller 21 år. Från 18 års ålder är ett barn i ung ålder. Från det ögonblicket har du inte längre något att göra med din ex-partner när det gäller underhåll av barn. Men om ditt barn är 18 och han eller hon slutar skolan är det en anledning att stoppa barnstödet. Om han eller hon inte går i skolan kan han eller hon gå på jobbet på heltid och försörja sig själv.

Byt underhåll

I princip fortsätter de avtal som har gjorts med avseende på underhåll av barn tills barnen är 21 år. Om något ändras under tiden som påverkar din betalningsförmåga kan barnstödet också justeras i enlighet därmed. Du kan tänka på att förlora ditt jobb, tjäna mer, ett annat kontaktarrangemang eller gifta dig igen. Dessa är alla anledningar till att granska underrättelserna. Våra erfarna advokater kan göra en oberoende omberäkning i sådana situationer. En annan lösning är att kalla in en medlare för att komma till nya avtal tillsammans. De erfarna medlarna hos vårt företag kan också hjälpa dig med detta.

Co-föräldraskap

Barn går vanligtvis och bor hos en av sina föräldrar efter en skilsmässa. Men det kan också vara annorlunda. Om båda föräldrarna väljer för samföräldrar, bor barnen växelvis med båda föräldrarna. Samföräldraskap är när föräldrarna mer eller mindre lika delar upp vård- och uppfostringsuppgifterna efter skilsmässan. Barnen lever sedan som det var med sin far såväl som med sin mamma.

Bra samråd är viktigt

Föräldrar som överväger ett samförälderprogram bör komma ihåg att de måste kommunicera med varandra regelbundet. Det är därför det är viktigt att de kan samråda med varandra även efter skilsmässan, så att kommunikationen kan gå smidigt.

Barn tillbringar ungefär lika mycket tid med en förälder som med en annan i denna form av föräldraskap. Detta är vanligtvis mycket trevligt för barnen. Med denna form av föräldraskap får båda föräldrarna mycket ut ur barnets vardag. Det är också en stor fördel.

Innan föräldrar kan börja samföräldrar måste de komma överens om ett antal praktiska och ekonomiska frågor. Avtal om dessa kan inkluderas i föräldrarplanen.

Vårdfördelning behöver inte vara exakt 50/50

I praktiken är samföräldraskap ofta en nästan lika fördelning av vården. Till exempel är barn tre dagar med en förälder och fyra dagar med den andra föräldern. Det krävs därför inte att fördelningen av vården är exakt 50/50. Det är viktigt att föräldrarna tittar på det som är verkligt. Detta innebär att en avdelning 30/70 också kan betraktas som en samföräldraordning.

Fördelning av kostnader

Systemet för föräldraskap regleras inte av lagen. I princip gör föräldrar sina egna avtal om vilka kostnader de delar och vilka de inte gör. En åtskillnad kan göras mellan egen kostnader och kostnader att delas. Egna kostnader definieras som de kostnader som varje hushåll har för sig själv. Exempel är hyra, telefon och dagligvaror. Kostnader som ska delas kan inkludera de kostnader som en förälder har uppstått på barnens vägnar. Till exempel: försäkringar, prenumerationer, bidrag eller skolavgifter.

Samföräldraskap och underhåll

Man tror ofta att inget underhåll måste betalas vid samföräldraskap. Denna tanke är fel. Vid föräldraskap har båda föräldrarna ungefär samma kostnader för barnen. Om en av föräldrarna har högre inkomst än den andra kan de lättare bära barnens kostnader. Personen med den högsta inkomsten förväntas då fortfarande betala en del barnbidrag till den andra föräldern. För detta ändamål kan en underhållsberäkning göras av en av våra erfarna familjerättsadvokater. Föräldrarna kan också komma överens om detta tillsammans. En annan möjlighet är att öppna ett barnkonto. Till detta konto kan föräldrarna göra en proportionell månadsbetalning och till exempel barnbidraget. Därefter kan utgifterna för barnen på detta konto göras.

Planerar du att få en skilsmässa och vill du ordna allt så bra som möjligt för dina barn? Eller har du fortfarande problem med barnstöd eller samföräldraskap efter skilsmässan? Tveka inte att kontakta advokaterna hos Law & More. Vi kommer gärna att ge dig råd och vägledning.

Law & More