Uppsägning på tillsvidareanställning

Uppsägning på tillsvidareanställning

Är uppsägning tillåten på tillsvidareanställning?

Ett tillsvidarekontrakt är ett anställningsavtal där man inte kommer överens om ett slutdatum. Så ditt kontrakt gäller på obestämd tid. Med tillsvidareanställning kan du inte bli uppsagd snabbt. Detta eftersom ett sådant anställningsavtal upphör först när du eller din arbetsgivare säger upp det. Du ska följa uppsägningstiden och övriga regler som gäller i ett uppsägningsförfarande. Din arbetsgivare måste också ha en bra anledning. Dessutom måste detta goda skäl bedömas av UWV eller distriktsdomstolen.

Ett tillsvidarekontrakt kan sägas upp på följande sätt:

 • Säger upp dig själv med förbehåll för den lagstadgade uppsägningstiden Du kan själv säga upp ditt tillsvidarekontrakt så länge du iakttar den lagstadgade uppsägningstiden. Observera dock att om du säger upp dig själv förlorar du i princip din rätt till a-kassa och övergångsersättning. En bra anledning att säga upp sig är ett undertecknat anställningsavtal med din nya arbetsgivare.
 • Arbetsgivaren har goda skäl att säga upp anställningsavtalet din arbetsgivare argumenterar för ett bra skäl och kan styrka det med en välgrundad uppsägningsakt. Ofta prövas först om uppsägning efter ömsesidig överenskommelse är möjlig. Om ni inte kan komma överens tillsammans, kommer ditt skäl till uppsägning eller UWV eller tingsrätten att besluta om begäran om uppsägning. Exempel på uppsägningsskäl som är vanliga är:
 • ekonomiska skäl
 • otillräcklig funktion
 • störd arbetsrelation
 • regelbunden frånvaro
 • långtidssjukskrivning
 • en klandervärd handling eller underlåtenhet
 • arbetsvägran
 • Stående uppsägning på grund av (strukturellt) allvarligt beteende om du har misskött dig (strukturellt sett) allvarligt kan din arbetsgivare säga upp dig. Tänk på en brådskande orsak, som bedrägeri, stöld eller våld. Om du blir uppsagd behöver din arbetsgivare inte begära tillstånd från tingsrätten. Det är dock viktigt att din uppsägning meddelades omedelbart och att du fick veta det brådskande skälet.

Uppsägningsförfaranden med tillsvidareanställning

När din arbetsgivare vill säga upp ditt anställningsavtal på obestämd tid måste han ha rimliga skäl för det (om inte undantag gäller). Beroende på grunden för uppsägning kommer ett av följande uppsägningsförfaranden att användas:

 • Efter ömsesidig överenskommelse; även om många inte inser det, är förhandling nästan alltid möjlig i ett uppsägningsförfarande. Som anställd har du ofta störst spelrum vid uppsägning efter ömsesidig överenskommelse, eftersom du kan påverka alla bestämmelser och ditt godkännande krävs. Snabbheten, den relativa säkerheten om resultatet och det lilla arbete som denna procedur tar är också ofta skäl för din arbetsgivare att välja detta. Detta innebär användning av ett förlikningsavtal. Har du fått ett förlikningsavtal? Få det i så fall alltid kontrollerat av en arbetsjurist.
 • Genom UWV; uppsägning från UWV begärs av företagsekonomiska skäl eller långvarig funktionsnedsättning. Din arbetsgivare kommer då att begära ett uppsägningstillstånd.
 • Via tingsrätten, om de två första alternativen båda inte är möjliga/tillämpliga, kommer din arbetsgivare att inleda en process med tingsrätten. Din arbetsgivare kommer då att begära att tingsrätten ska upplösa anställningsavtalet.

Avgångsvederlag med tillsvidareanställning

I princip har varje arbetstagare som blir ofrivilligt uppsagd rätt till övergångsersättning. Utgångspunkten är att din arbetsgivare initierat att säga upp ditt anställningsavtal. Vissa undantag kan dock bero på både din arbetsgivare och dig själv. Till exempel får du inte övergångsersättning om du enligt tingsrättens uppfattning har uppträtt grovt skyldigt. Tingsrätten får då underlåta övergångsersättningen. I mycket speciella situationer kan tingsrätten bevilja övergångsersättning trots det klandervärda beteendet.

Nivå på övergångsersättning

För att fastställa storleken på lagstadgad övergångsersättning beaktas antalet tjänsteår och storleken på din lön.

Det finns utrymme för förhandling i alla förfaranden.

Det är bra att veta att uppsägning sällan är en klar affär. Vi utvärderar gärna din situation och förklarar dina chanser och de bästa stegen att ta.

Snälla stanna inte i limbo längre; vi finns här för dig.

Kontakta gärna våra jurister på info@lawandmore.nl eller ring oss på +31 (0)40-3690680.

Law & More