Konsumentskydd och allmänna villkor

Företagare som säljer produkter eller tillhandahåller tjänster använder ofta allmänna villkor för att reglera förhållandet till mottagaren av produkten eller tjänsten. När mottagaren är en konsument, åtnjuter han konsumentskydd. Konsumentskydd skapas för att skydda den "svaga" konsumenten mot den "starka" företagaren. För att avgöra om en mottagare har konsumentskydd måste det först definieras vad en konsument är. En konsument är en fysisk person som inte utövar ett fritt yrke eller företag eller en fysisk person som agerar utanför sin verksamhet eller yrkesverksamhet. Kort sagt är en konsument några som köper en produkt eller tjänst för icke-kommersiella, personliga ändamål.

Konsumentskydd

Konsumentskydd med avseende på allmänna villkor innebär att företagare inte helt enkelt kan inkludera allt i sina allmänna villkor Om en bestämmelse är orimligt tyngre, gäller denna bestämmelse inte för konsumenten. I den nederländska civillagen finns en så kallad svart och grå lista. Den svarta listan innehåller bestämmelser som alltid anses orimligt besvärliga, den grå listan innehåller bestämmelser som vanligtvis (förmodligen) orimligt besvärliga. Vid en bestämmelse från grålistan måste företaget visa att denna bestämmelse är rimlig. Även om det alltid rekommenderas att läsa de allmänna villkoren noggrant, är konsumenten också skyddad mot orimliga bestämmelser enligt den nederländska lagen.

Law & More