Lagförslag om modernisering av partnerskapets bild

Lagförslag om modernisering av partnerskap

Hittills har Nederländerna tre juridiska former av partnerskap: partnerskapet, det allmänna partnerskapet (VOF) och kommanditbolag (CV). De används främst i små och medelstora företag, jordbrukssektorn och tjänstesektorn. Alla tre formerna av partnerskap är baserade på en förordning som går tillbaka till 1838. Eftersom den nuvarande lagen anses vara mycket föråldrad och inte tillräcklig för att tillgodose behoven hos företagare och yrkesverksamma när det gäller ansvar eller tillträde och utträde av partner, Lagförslaget om modernisering av partnerskap har legat på bordet sedan den 21 februari 2019. Syftet med detta lagförslag är främst att skapa ett modernt tillgängligt system som underlättar företagare, ger lämpligt skydd för borgenärer och säkerhet för handel.

Är du grundare av ett av de 231,000 partnerskap i Nederländerna? Eller planerar du att skapa ett partnerskap? Då är det klokt att hålla ett öga på propositionen om modernisering av partnerskap. Även om detta lagförslag i princip skulle träda i kraft den 1 januari 2021 har det ännu inte röstats om i representanthuset. Om propositionen om modernisering av partnerskap, som mottogs positivt under internetkonsultationen, faktiskt antas av representanthuset i nuvarande form, kommer vissa saker att förändras för dig som företagare i framtiden. Ett antal viktiga föreslagna ändringar kommer att diskuteras nedan.

Känn yrke och företag

Först och främst kommer istället för tre endast två rättsliga former att omfattas av partnerskapet, nämligen partnerskapet och kommanditbolaget, och ingen ytterligare åtskillnad görs separat mellan partnerskapet och VOF. När det gäller namnet kommer partnerskapet och VOF att fortsätta att existera, men skillnaderna mellan dem kommer att försvinna. Som ett resultat av förändringen blir den nuvarande skillnaden mellan yrke och företag suddig. Om du vill starta ett partnerskap som företagare måste du fortfarande överväga vilken juridisk form du ska välja, partnerskapet eller VOF, som en del av dina aktiviteter. När allt kommer omkring, med partnerskapet finns det ett samarbete som rör en professionell övning, medan det med VOF finns en affärsverksamhet. Ett yrke avser främst oberoende yrken där de personliga egenskaperna hos den person som utför arbetet är centrala, såsom notarier, revisorer, läkare, advokater. Företaget är mer inom det kommersiella området och det primära målet är att tjäna pengar. Efter ikraftträdandet av propositionen om modernisering av partnerskap kan detta val utelämnas.

Ansvar

På grund av övergången från två till tre partnerskap försvinner också skillnaden i ansvarsförhållandet. För närvarande är partnerna i det allmänna partnerskapet endast ansvariga för lika delar, medan VOF-partnerna kan hållas ansvariga för hela beloppet. Som ett resultat av ikraftträdandet av propositionen om modernisering av partnerskap kommer partnerna (utöver företaget) att ansvara för hela beloppet. Vilket innebär en stor förändring för ”tidigare allmänna partnerskap” för till exempel revisorer, civilrättsliga notarier eller läkare. Men om ett uppdrag specifikt anförtrotts av den andra parten till endast en partner, ligger ansvaret endast på denna partner (tillsammans med företaget), med undantag för de andra partnerna.

Som partner, går du med i partnerskapet efter att propositionen om modernisering av partnerskap har trätt i kraft? I så fall är du till följd av ändringen endast ansvarig för företagets skulder som kommer att uppstå efter inträdet och inte längre också för de skulder som redan uppstått innan du gick in. Vill du lämna en partner? Då släpps du senast fem år efter att ditt ansvar för företagets skyldigheter upphört. För övrigt måste borgenären först stämma själva partnerskapet för eventuella utestående skulder. Endast om företaget inte kan betala skulderna, kan borgenärerna gå vidare till parternas solidariska ansvar.

Juridisk enhet, stiftelse och fortsättning

I propositionen om modernisering av partnerskap tilldelas partnerskap dessutom automatiskt sin egen juridiska enhet inom ramen för ändringarna. Med andra ord: partnerskap, precis som NV och BV, blir oberoende bärare av rättigheter och skyldigheter. Detta innebär att partnerna inte längre kommer att bli individuella utan gemensamma ägare av tillgångarna som tillhör den gemensamma egendomen. Företaget kommer också att få separata tillgångar och likvida tillgångar som inte blandas med partnerns privata tillgångar. På detta sätt kan partnerskapen också oberoende bli ägare till fast egendom genom avtal som ingås i företagets namn, som inte behöver undertecknas av alla partner varje gång och enkelt kan överföra dem själva.

Till skillnad från NV och BV kräver inte lagförslaget ingripande genom notariehandling eller startkapital för införande av partnerskap. Det finns för närvarande ingen rättslig möjlighet att inrätta en juridisk enhet utan notarialåtgärd. Parterna kan skapa ett partnerskap genom att ingå ett samarbetsavtal med varandra. Avtalets form är gratis. Ett standardiserat samarbetsavtal är enkelt att hitta och ladda ner online. För att undvika osäkerhet och kostsamma förfaranden i framtiden är det dock lämpligt att anlita en specialiserad advokat inom samarbetsavtalens område. Vill du veta mer om samarbetsavtalet? Kontakta sedan Law & More specialister.

Dessutom gör lagförslaget om modernisering av partnerskap det möjligt för entreprenören att fortsätta företaget efter att en annan partner har avgått. Partnerskapet behöver inte längre upplösas först och kommer att fortsätta att existera, om inte annat överenskommits. Om partnerskapet upplöses är det möjligt för den återstående partnern att fortsätta företaget som enmansföretag. Upplösningen under fortsatt verksamhet kommer att resultera i en överföring under universell titel. I det här fallet kräver räkningen igen inte en notarialhandling, men kräver att de formella kraven som krävs för leverans för överföring av registrerad egendom uppfylls.

Kort sagt, om räkningen antas i sin nuvarande form blir det inte bara lättare för dig som företagare att starta ett företag i form av ett partnerskap, utan också att fortsätta det och eventuellt lämna det genom pension. I samband med ikraftträdandet av propositionen om modernisering av partnerskap måste dock ett antal viktiga frågor som rör juridisk enhet eller ansvar komma ihåg. På Law & More Vi förstår att med denna nya lagstiftning på vägen kan det fortfarande finnas många frågor och osäkerheter kring förändringarna. Vill du veta vad ikraftträdandet av moderniseringspartnerskapsförslaget betyder för ditt företag? Eller vill du hålla dig informerad om detta lagförslag och annan relevant juridisk utveckling inom företagsrätten? Kontakta sedan Law & More. Våra advokater är experter på företagsrätt och tar en personlig inställning. De ger dig gärna mer information eller råd!

Law & More