Den verkliga frågan är inte om maskiner tänker utan om män gör det

BF Skinner sa en gång ”Den verkliga frågan är inte om maskiner tänker utan om män gör”

Detta ordspråk är mycket tillämpligt på det nya fenomenet med den självkörande bilen och på hur samhället hanterar den här produkten. Man måste till exempel börja tänka på hur den självkörande bilen påverkar designen av det holländska moderna vägnätet. Av den anledningen erbjöd minister Schultz van Haegen rapporten 'Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen' ('Självkörande bilar, utforska konsekvenser för vägens utformning') den holländska representanthuset den 23 december. Rapporten beskriver bland annat förväntningarna att det blir möjligt att utesluta skyltar och vägmarkeringar, att utforma vägar på olika sätt och att utbyta data mellan fordon. På detta sätt kan den självkörande bilen bidra till att eliminera trafikproblem.

Law & More