BF Skinner sa en gång ”Den verkliga frågan är inte om maskiner tänker utan om män gör” ...

BF Skinner sa en gång ”Den verkliga frågan är inte om maskiner tänker utan om män gör”. Detta talesätt är mycket tillämpligt på det nya fordonet med den självkörande bilen och hur samhället hanterar denna produkt. Till exempel måste man börja tänka på påverkan av den självkörande bilen på utformningen av det nederländska moderna vägnätet. Av denna anledning erbjöd minister Schultz van Haegen rapporten "Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties on the design van wegen" ("Självkörande bilar, undersökande konsekvenser för vägarnas utformning") till Nederländska representanthuset den 23 december. Denna rapport beskriver bland annat förväntningarna på att det kommer att bli möjligt att lämna ut skyltar och vägmarkeringar, utforma vägar annorlunda och att utbyta data mellan fordon. På detta sätt kan den självkörande bilen bidra till att eliminera trafikproblem.

Dela