Ansöker om arbetstillstånd i Nederländerna

Ansöker om arbetstillstånd i Nederländerna

Detta är vad du som brittisk medborgare behöver veta

Fram till den 31 december 2020 gällde alla EU-regler för Förenade kungariket och medborgare med brittisk nationalitet kunde lätt börja arbeta på nederländska företag, dvs. utan uppehålls- eller arbetstillstånd. Men när Storbritannien lämnade Europeiska unionen den 31 december 2020 har situationen förändrats. Är du brittisk medborgare och vill du arbeta i Nederländerna efter den 31 december 2020? Sedan finns det ett antal viktiga ämnen som du bör tänka på. Från det ögonblicket gäller inte EU-reglerna längre för Storbritannien och dina rättigheter kommer att regleras på grundval av det handels- och samarbetsavtal som Europeiska unionen och Storbritannien har kommit överens om.

För övrigt innehåller handels- och samarbetsavtalet anmärkningsvärt få avtal om arbetande brittiska medborgare i Nederländerna från och med den 1 januari 2021. Som ett resultat har de nationella reglerna för medborgare utanför EU (någon som inte har medborgarskapet i EU / EES eller Schweiz) för att få arbeta i Nederländerna. I detta sammanhang föreskrivs i WAV (Foreign Nationals Employment Act) att en medborgare utanför EU behöver ett arbetstillstånd i Nederländerna. Det finns två typer av arbetstillstånd som du kan ansöka om, beroende på den period du planerar att utföra arbete i Nederländerna:

  • ett arbetstillstånd (TWV) från UWV, om du kommer att stanna i Nederländerna i mindre än 90 dagar.
  • ett kombinerat uppehålls- och arbetstillstånd (GVVA) från IND, om du kommer att stanna i Nederländerna längre än 90 dagar.

För båda typerna av arbetstillstånd kan du inte själv lämna in en ansökan till UWV eller IND. Arbetstillståndet måste ansökas av din arbetsgivare hos ovannämnda myndigheter. Ett antal viktiga villkor måste dock vara uppfyllda innan ett arbetstillstånd beviljas för den tjänst du vill ha i Nederländerna som brittisk och därmed medborgare utanför EU.

Inga lämpliga kandidater på den nederländska eller den europeiska arbetsmarknaden

En av de viktigaste förutsättningarna för att bevilja ett TWV- eller GVVA-arbetstillstånd är att det inte finns något "prioriterat erbjudande" på den nederländska eller europeiska arbetsmarknaden. Detta innebär att din arbetsgivare först måste hitta anställda i Nederländerna och EES och göra UWV tillkännagivna genom att rapportera till en arbetsplats för UWV eller genom att publicera den där. Endast om din nederländska arbetsgivare kan visa att hans intensiva rekryteringsarbete inte har lett till resultat, i den meningen att inga nederländska eller EES-anställda var lämpliga eller tillgängliga, kan du gå i anställning hos denna arbetsgivare. För övrigt tillämpas ovannämnda villkor mindre strikt i situationen att överföra personal inom en internationell grupp och när det gäller akademisk personal, konstnärer, gästföreläsare eller praktikanter. När allt kommer omkring förväntas dessa (brittiska) medborgare utanför EU inte permanent gå in på den nederländska arbetsmarknaden.

Ett giltigt uppehållstillstånd för en anställd utanför EU

Ett annat viktigt villkor som ställs för att bevilja ett TWV- eller ett GVVA-arbetstillstånd är att du som brittisk och därmed medborgare utanför EU har (eller kommer att få) ett giltigt uppehållstillstånd som du kan arbeta med i Nederländerna. Det finns olika uppehållstillstånd för att arbeta i Nederländerna. Vilket uppehållstillstånd du behöver bestäms först utifrån hur länge du vill arbeta i Nederländerna. Om det är kortare än 90 dagar räcker vanligtvis ett visum för kortare vistelse. Du kan ansöka om detta visum på den nederländska ambassaden i ditt ursprungsland eller det land där du är bosatt kontinuerligt.

Men om du vill arbeta i Nederländerna i mer än 90 dagar beror typen av uppehållstillstånd på det arbete du vill utföra i Nederländerna:

  • Överföring inom ett företag. Om du arbetar för ett företag utanför Europeiska unionen och överförs till en nederländsk filial som praktikant, chef eller specialist kan din nederländska arbetsgivare ansöka om uppehållstillstånd åt dig vid IND enligt GVVA. För att bevilja ett sådant uppehållstillstånd måste du uppfylla ett antal villkor utöver ett antal allmänna villkor, till exempel ett giltigt identitetsbevis och ett bakgrundsintyg, inklusive ett giltigt anställningsavtal med ett företag etablerat utanför EU. För mer information om en företagsöverföring och motsvarande uppehållstillstånd, vänligen kontakta Law & More.
  • Mycket skicklig migrant. Ett högt kvalificerat invandrartillstånd kan tillämpas på högkvalificerade anställda från länder utanför EU som ska arbeta i Nederländerna i en ledande befattning eller som specialist. Ansökan om detta görs till IND av arbetsgivaren inom ramen för GVVA. Detta uppehållstillstånd behöver därför inte ansökas av dig själv. Du måste dock uppfylla ett antal villkor innan du beviljar detta. Dessa villkor och mer information om dem finns på vår sida Kunskapsmigrant. Observera: olika (ytterligare) villkor gäller för vetenskapliga forskare i den mening som avses i direktiv (EU) 2016/801. Är du en brittisk forskare som vill arbeta i Nederländerna enligt riktlinjen? Kontakta sedan Law & More. Våra specialister inom invandrings- och arbetsrätt hjälper dig gärna.
  • Det europeiska blå kortet. European Blue Card är ett kombinerat uppehålls- och arbetstillstånd för högutbildade invandrare från dem som, liksom brittiska medborgare, inte har medborgarskap i någon av Europeiska unionens medlemsstater sedan 31 december 2020, som också är registrerade hos IND av arbetsgivaren inom ramen för GVVA måste sökas. Som innehavare av ett europeiskt blåkort kan du också börja arbeta i en annan medlemsstat efter att ha arbetat i Nederländerna i 18 månader, förutsatt att du uppfyller villkoren i den medlemsstaten. Du kan också läsa vilka villkor dessa är på vår sida Kunskapsmigrant.
  • Betald anställning. Förutom ovanstående alternativ finns det ett antal andra tillstånd i syfte att uppehålla sig för betald anställning. Känner du dig inte igen i ovanstående situationer, till exempel för att du vill arbeta som en brittisk anställd i en specifik holländsk position inom konst och kultur eller som en brittisk korrespondent för ett nederländskt reklammedium? I så fall kommer antagligen ett annat uppehållstillstånd att gälla i ditt fall och du måste uppfylla andra (ytterligare) villkor. Det exakta uppehållstillståndet du behöver beror på din situation. På Law & More vi kan bestämma dessa tillsammans med dig och på grundval av detta bestämma vilka villkor du måste uppfylla.

Inget arbetstillstånd krävs

I vissa fall behöver du som brittisk medborgare inte ett TWV- eller GVAA-arbetstillstånd. Observera att du i de flesta undantagsfall fortfarande måste kunna uppvisa ett giltigt uppehållstillstånd och ibland rapportera till UWV. De två huvudsakliga undantagen från arbetstillståndet som vanligtvis är mest relevanta framhävs nedan:

  • Brittiska medborgare som (kom) att bo i Nederländerna före den 31 december 2020. Dessa medborgare omfattas av avtalet om återkallande som ingåtts mellan Storbritannien och Nederländerna. Detta betyder att även efter att Storbritannien definitivt har lämnat Europeiska unionen kan dessa brittiska medborgare fortsätta arbeta i Nederländerna utan att arbetstillstånd krävs. Detta gäller endast om de brittiska medborgarna i fråga har ett giltigt uppehållstillstånd, till exempel ett permanent EU-uppehållsdokument. Tillhör du denna kategori men har du fortfarande inte ett giltigt dokument för din vistelse i Nederländerna? Då är det klokt att fortfarande ansöka om uppehållstillstånd under en fast eller obegränsad period för att garantera fri tillgång till arbetsmarknaden i Nederländerna.
  • Oberoende företagare. Om du vill arbeta i Nederländerna som egenföretagare behöver du uppehållstillstånd 'arbeta som egenföretagare'. Om du vill vara berättigad till ett sådant uppehållstillstånd måste de aktiviteter som du utför vara av avgörande betydelse för den nederländska ekonomin. Den produkt eller tjänst du ska erbjuda måste också ha en innovativ karaktär för Nederländerna. Vill du veta vilka villkor du måste uppfylla och vilka officiella handlingar du måste lämna in för ansökan? Då kan du kontakta advokater från Law & More. Våra advokater hjälper dig gärna med ansökan.

At Law & More vi förstår att varje situation är annorlunda. Det är därför vi använder en personlig inställning. Vill du veta vilka (andra) uppehållstillstånd eller undantag som gäller i ditt fall och om du uppfyller villkoren för att bevilja dem? Kontakta sedan Law & More. Law & MoreAdvokaterna är experter inom invandrings- och anställningsrätten, så att de korrekt kan bedöma din situation och tillsammans med dig avgöra vilket uppehålls- och arbetstillstånd som passar din situation och vilka villkor du måste följa. Vill du då ansöka om uppehållstillstånd eller ordna ansökan om arbetstillstånd? Även då har Law & More specialister hjälper dig gärna.

Law & More