Ändring av den holländska lagen om tillsyn av förtroendekontor

Nederländska tillsynslagen för förtroendekontor

Enligt den holländska lagen om tillsyn av tillsynsmyndigheter betraktas följande tjänst som en trusttjänst: tillhandahållande av hemvist för en juridisk person eller ett företag i kombination med tillhandahållandet av ytterligare tjänster. Dessa tilläggstjänster kan bland annat bestå av att ge juridisk rådgivning, ta hand om skattedeklarationer och genomföra aktiviteter som rör utarbetande, bedömning eller granskning av årsredovisningen eller företagsadministration. I praktiken separeras ofta tillhandahållande av hemvist och tillhandahållande av ytterligare tjänster; dessa tjänster tillhandahålls inte av samma part. Den part som tillhandahåller de extra tjänsterna ger kunden kontakt med en part som tillhandahåller hemvist eller vice versa. På detta sätt faller båda leverantörerna inte inom ramen för den nederländska lagen om tillsyn av förtroendekontor.

Med ett ändringsavtal av den 6 juni 2018 kom dock ett förslag om att införa ett förbud mot denna separering av tjänster. Detta förbud innebär att tjänsteleverantörer bevisar en förtroendestjänst enligt Dutch Trust Office Supervision Act när de tillhandahåller tjänster som riktar sig både till tillhandahållande av hemvist och till tillhandahållande av ytterligare tjänster. Utan tillstånd får en tjänsteleverantör därför inte längre tillhandahålla ytterligare tjänster och därefter föra kunden i kontakt med en part som tillhandahåller hemvist. Dessutom kan en tjänsteleverantör som inte har tillstånd inte agera som mellanhand genom att föra en kund i kontakt med olika parter som kan tillhandahålla hemvist och tillhandahålla ytterligare tjänster. Lagförslaget om ändring av den holländska tillsynslagen för förtroendekontor finns nu i senaten. När detta lagförslag antas kommer detta att få stora konsekvenser för många företag. många företag måste ansöka om tillstånd enligt den holländska tillsynslagen för förtroendekontor för att kunna fortsätta sin nuvarande verksamhet.

Law & More